Nová KLUBOVNA

02.05.2016 22:24

Klub NEDROG poskytuje zájmovému kroužku RAKOvčelaříků svůj objekt na Luženské ulici k jejich pravidelné středeční schůzkové činnosti. Objekt byl renovován z projektu Nadace ČEZ.