PATRON MĚSÍCE

Vychovávat mladé včelaříky prostřednictvím rakovnického kroužku RAKOvčelaříci stojí každý měsíc minimálně částku 10.000 Kč (pronájem klubovny, provoz včelího stanoviště, včelařské a vzdělávací pomůcky, organizace akcí pro veřejnost, atd.). K zajištění provozu kroužku je realizován projekt PATRON MĚSÍCE.
 
 • Významné firmy a společnosti (nejenom z Rakovníka) se mohou stát PATRONY vybraného měsíce
 • Za finanční podporu 8.000 Kč získají tyto benefity:
 1. Informaci o společnosti a patronaci na titulní stránce webu RAKOvčelaříků (po dobu daného měsíce)
 2. Informaci o společnosti a patronaci na webové stránce VČELÍ STRÁŽ (po dobu daného měsíce)
 3. Umístění informace o společnosti a patronaci na vývěsní skříni RAKOvčelaříků, která je umístěna na Husově náměstí v Rakovníku (po dobu daného měsíce)
 4. Umístění informace o společnosti a patronaci na vývěsní tabuli RAKOvčelaříků, které jsou umístěny ve vstupním prostoru hypermarketu TESCO v Rakovníku (po dobu daného měsíce)
 5. Informační článek o společnosti a patronaci na facobookových stránkách RAKOvčelaříků (v daném měsíci)
 6. Umístění informační tabule na včelím úle na cvičné a ukázkové včelnici v Rakovníku pod Pražskou branou (po dobu daného měsíce)
 7. Propagace společnosti na všech akcích (besedy na školách, veřejné medobraní, výstavy, atd.) pořádaných RAKOvčelaříky v daném měsíci
 8. Realizace tříměsíčního cyklu propagujícího danou společnost na soutěžním portálu RISK-ZISK.CZ (včetně poskytnutí medů do soutěže)
 9. Poděkování za patronaci dané společnosti v týdeníku RAPORT v rubrice OK (následující měsíc po patronaci)
 10. Trvalé umístění do seznamu PATRON MĚSÍCE s odkazy na společnost, který je zveřejněn na webových stránkách RAKOvčelaříci a VČELÍ STRÁŽ
 
POZNÁMKA - zástupci patrona budou pozváni na některou z pravidelných schůzek včelařského kroužku RAKOvčelaříci (v klubovně,nebo na včelím stanovišti), nebo na některou jimi pořádanou akci, kde patron bude seznámen s činností kroužku a kde budou vytvořeny společné fotografie určené pro propagaci patrona.
 
POSTUP PRO ZÁJEMCE O "PATRONA MĚSÍCE":
 • kontaktní komunikace na emailové adrese vcelarici@email.cz, nebo +420 604 739 121
 • uzavření jednoduché "smlouvy-dohody" o patronaci na daný měsíc
 • uhrazení částky 10.000 Kč do 20. dne předcházejícího měsíce (úhradu lze realizovat jako DAR, nebo REKLAMNÍ ZAKÁZKU)
 • včasné poskytnutí zveřejnitelných údajů, informací, kontaktů, loga, fotografií pro potřeby prezentace společnosti